کد خبر : 81342

شرکت لاستیک سازی کویر قیمت جدید محصولات خود را ویژه آبان ماه 1401 منتشر کرد.

به گزارش خودروتک به نقل از ایران جیب ، شرکت لاستیک سازی کویر قیمت جدید محصولات خود را ویژه آبان ماه 1401 منتشر کرد.

سایز

قیمت برای یک حلقه (تومان)

165.65.13 480.000
175.60.13 510.000
175.70.13 520.000
195.14 1.020.000
205.60.14 735.000
205.60.14 735.000
185.65.14 595.000
185.65.15 634.000
185.60.14 605.000
195.65.15 711.000
185.65.15 643.000
195.60.15 772.000
195.60.15 695.000
205.50.16 980.000
215.65.16 1.490.000
265.65.17 2.300.000
205.55.16 1.063.000
215.60.17 1.460.000
205.50.17 1.140.000
215.55.17 1.145.000
235.65.17 1.515.000
225.65.17 1.600.000
215.50.17 1.460.000
235.55.18 1.620.000
225.60.18 1.460.000
265.60.18 2.320.000
215.45.18 1.360.000
235.55.19 1.760.000
235.60.18 1.580.000
255.45.20 1.930.000
 
ارسال نظر

دیگر رسانه ها