خبرفوری :

کد خبر : 7925

در حال حاضر باتری 35 آمپری اوربیتال سپاهان 300 هزار و باتری 70 آمپری صبا باتری نیز 310 هزار تومان قیمت گذاری شده اند.

به گزارش خودروتک، آمپر باتری که به زبان ساده همان میزان ذخیره برق باتری بوده بین 35 تا 220 برای خودروها متغیر است و خروجی برق باتری که ترکیبی از ولت و آمپر است یعنی در دمای -18 سانتی‌گراد باتری چه قدر نیرو با ولتاژ 12 می‌تواند خارج کند. البته لازم است بدانید، آمپر بالا هیچ آسیبی به هیچ قسمت خودرو نمی‌زد به شرطی که با توجه به 3 مورد میزان مصرف برقی خودرو، قدرت دینام برای شارژ و فضای موجود برای باتری تعیین شده باشد اما اگر با توجه به اینکه مصرف‌کننده برقی اضافه نکردید آمپر بالایی انتخاب کنید برعکس تأکید بعضی از کارشناسان در اینکه اگر آمپر بالاتر بگذارید عمر باتری بیشتر می‌شود و یا حتی موارد خنده‌داری مانند آمپر بالاتر بگذارید کولر خودرو باد خنک‌تری تولید می‌کند.

 

اوربیتال (سپاهان)

آمپر

قیمت ( تومان )

  35 ( اتمی )

300,000

  45 ( اتمی )

360,000

  50 ( اتمی )

350,000

  55 ( اتمی )

370,000

  60 ( اتمی )

400,000

  66 ( اتمی )

440,000

  70 ( اتمی )

460,000

  74 ( اتمی )

480,000

  88 ( اتمی )

580,000

  100 ( اتمی )

650,000

  120 ( اتمی )

760,000

  150 ( اتمی )

950,000

  170 ( اتمی )

1,100,000

  190 ( اتمی )

1,170,000

  200 ( اتمی )

1,100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سوزوکی

آمپر

قیمت ( تومان )

  35 آمپری

310,000

  45

380,000

  55

390,000

  60

420,000

  66

460,000

  70

480,000

  74

500,000

  88

610,000

  100

680,000

  120

800,000

  150

1,000,000

  160

1,120,000

  190

1,240,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر

قیمت ( تومان )

  35 پوما

360,000

  45 پوما

470,000

  55

497,000

  60

543,000

  62

570,000

  66

600,000

  70

636,000

  74

670,000

  88

780,000

  90

822,000

  100

915,000

  120

1,090,000

  150

1,350,000

  200

1,770,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نیرو (صبا باطری)

آمپر

قیمت ( تومان )

  50 اسیدی

235,000

  55 اسیدی

245,000

  60 اسیدی

270,000

  66 اسیدی

290,000

  70 اسیدی

310,000

  74 اسیدی

320,000

  88 اسیدی

470,000

  90 اسیدی

460,000

  100 اسیدی

520,000

  120 اسیدی

620,000

  150 اسیدی

800,000

  200 اسیدی

1,060,000

  50 اتمی

250,000

  55 اتمی

260,000

  60 اتمی

280,000

  66 اتمی

300,000

  74 اتمی

330,000

  90 اتمی

470,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


واریان

آمپر

قیمت ( تومان )

  50 اتمی

210,000

  55 اتمی

228,000

  60 اتمی

249,000

  66 اتمی

271,000

  74 اتمی

302,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


هندل

آمپر

قیمت ( تومان )

  55 اتمی

331,000

  60 اتمی

363,000

  66 اتمی

400,000

  70 اتمی

426,000

  74 اتمی

451,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سهند

آمپر

قیمت ( تومان )

  50 اتمی

260,000

  55 اتمی

287,000

  60 اتمی

315,000

  66 اتمی

348,000

  70 اتمی

370,000

  74 اتمی

392,000

  90 اتمی

480,000

  90 اسیدی

462,000

  100 اسیدی

520,000

  120 اسیدی

620,000

  150 اسیدی

780,000

  200 اسیدی

1,045,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کابوک

آمپر

قیمت ( تومان )

  55 اتمی

287,000

  60 اتمی

315,000

  70 اتمی

370,000

  74 اتمی

392,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فالکون

آمپر

قیمت ( تومان )

  45 اتمی

381,000

  55 اتمی

469,000

  60 اتمی

513,000

  62 اتمی

530,000

  66 اتمی

565,000

  70 اتمی

585,000

  75 اتمی

645,000

  80 اتمی

689,000

  90 اتمی

777,000

  100 اتمی

865,000

 

 

 

ارسال نظر

بیشتر