کد خبر : 78968

در حال حاضر برای خرید پژو پارس مدل 1393 معمولی باید 202,000,000 تومان هزینه

به گزارش خودروتک ، برای اطلاع از قیمت انواع پژو پارس دست دوم لیست زیر را مشاهده کنید.

 

پژو پارس مدل 1401

معمولی - موتور جدید

295,000,000

پژو پارس مدل 1400

معمولی         

285,000,000

پژو پارس مدل 1399

معمولی 

277,000,000

پژو پارس مدل 1398

معمولی

267,000,000

پژو پارس مدل 1397

معمولی

254,000,000

پژو پارس مدل 1396

معمولی

241,000,000

پژو پارس مدل 1395

معمولی

229,000,000

پژو پارس مدل 1394

معمولی

220,000,000

پژو پارس مدل 1393

معمولی

202,000,000

پژو پارس مدل 1392

معمولی

192,000,000

پژو پارس مدل 1391

معمولی

181,000,000

پژو پارس مدل 1390

معمولی

172,000,000

پژو پارس مدل 1389

معمولی

163,000,000

پژو پارس مدل 1388

معمولی

155,000,000

پژو پارس مدل 1387

معمولی

145,000,000

پژو پارس مدل 1386

معمولی

138,000,000

پژو پارس مدل 1385

معمولی

131,000,000

پژو پارس مدل 1384

معمولی

125,000,000

پژو پارس مدل 1383

معمولی

119,000,000

پژو پارس مدل 1382

معمولی

113,000,000

پژو پارس مدل 1381

معمولی

107,000,000

پژو پارس مدل 1380

معمولی

102,000,000

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها