کد خبر : 75590

جدیدترین لیست قیمت محصولات ایران خودرو حاکی از آن است که مبلغ 115 هزار و 5 تومان به قیمت خودروها نسبت به فروردین اضافه شده است. این هزینه برای پلاک کردن خودروها است.

به گزارش خودروتک، همچنین لیست قیمت منتشر شده که در آن قیمت تارا دیده نمی شود، نشان می دهد که خودرو تارا در برنامه تولید یا عرضه ایران خودرو در اردیبهشت 1401 قرار ندارد.

در لیست قیمت اردیبهشت ماه مبلغ یک میلیون و 135 هزار ریال بابت هزینه نصب و ساخت پلاک نسبت به فروردین ماه اضافه شده است. البته در صورت اضافه شدن سایر الزامات قانونی توسط مراجع ذیربط و ابلاغ آن به خودروساز مبالغ مذکور به قیمت محصولات ایران خودرو افزوده خواهد شد.

قیمت محصولات ایران خودرو در اردیبهشت 1401

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها