کد خبر : 66145

در حال حاضر برای خرید لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل ۱۸-۱۳۰/۸۰ باید ۶۲۰,۰۰۰ تومان هزینه کرد.

به گزارش خودروتک، برای مشاهده قیمت انواع لاستیک موتورسیکلت جدول زیر را بررسی کنید.

 
 
 
عنوان

 

قیمت

 

لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۸-۲۷۵ مناسب محور جلو هوندا ۱۵۵,۷۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا کد 2518 سایز 18-250 ۱۷۰,۰۰۰
لاستیک جلو رهرو 150 ۱۸۹,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۸-۲۵۰ مناسب محور عقب هوندا ۱۹۴,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۷-۲۵۰ مناسب محور جلو هوندا ۱۹۹,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۶-۳۰۰ مناسب محور عقب هوندا ۲۰۵,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۶-۳۰۰ مناسب محور جلو هوندا ۲۰۵,۰۰۰
لاستیک موتور هوندا عقب سایز BP17-300 ۲۰۶,۶۰۰
لاستیک جلو باکسر ۲۰۹,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۷-۲۵۰ مناسب محور عقب هوندا ۲۱۳,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۷-۲۷۵ مناسب محور عقب هوندا ۲۲۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۸-۲۷۵ مناسب محور عقب هوندا ۲۲۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۷-۳۰۰ مناسب موتور باکسر ۲۳۷,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا مدل 317 سایز 17-300 ۲۴۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا مدل RP سایز ۱۷-۲۷۵ مناسب پولسار ۲۴۸,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا مدل RP سایز ۱۸-۲۷۵ مناسب پولسار ۲۴۸,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا مدل TR سایز ۱۴-۲۷۵ ۲۵۳,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا مدل TR سایز ۱۷-۳۰۰ مناسب موتور سیکلت تریل ۲۵۵,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۷-۳۲۵ ۲۵۹,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۲-۳۰۰ ۲۶۳,۰۰۰
تایر موتورسیکلت ایران یاسا مدل 102 سایز 17-70/90 ۲۶۵,۰۰۰
لاستیک جلو راکز ۲۶۹,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۰-۳۰۰ مناسب موتورهای اسکوتر ۲۸۰,۰۰۰
تایر موتورسیکلت ایران یاسا مدل 103 سایز 12-90/90 ۲۸۵,۰۰۰
لاستیک جلو NS 150 ۲۸۹,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۰-۳۵۰ مناسب موتورهای اسکوتر ۲۹۹,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل 105 سایز 17-90/90 ۳۰۵,۰۰۰
لاستیک جلو آپاچی ۳۱۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۲۱-۲۷۵ مناسب موتور سیکلت تریل ۳۱۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا گل تفتان سایز ۱۴-۹۰/۹۰ مناسب هوندا کلیک و طرح کلیک ۳۲۰,۰۰۰
تایر موتورسیکلت ایران یاسا مدل 101 سایز 17-80/90 ۳۳۰,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل ۱۴-۸۰/۹۰ ۳۳۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل ۱۴-۹۰/۹۰ ۳۳۵,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۸-۹۰/۹۰ ۳۳۸,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت یزد تایر سایز ۱۷-۹۰/۹۰ ۳۴۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل کارن سایز ۱۷-۹۰/۹۰ ۳۴۵,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت یزد تایر سایز ۱۷-۱۰۰/۹۰ ۳۵۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۸-۱۰۰/۹۰ ۳۵۱,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۰-۱۳۰/۹۰ ۳۵۵,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۲۱-۳۰۰ مناسب موتور تریل ۳۶۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۱-۱۲۰/۷۰ مناسب موتورهای اسکوتر ۳۶۲,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا گل تفتان سایز ۱۲-۹۰/۹۰ مناسب موتور ویگو ۳۷۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۸-۴۱۰ مناسب موتور تریل ۳۸۴,۰۰۰
لاستیک آفرود موتور کراس جلو سایز ۹۰/۱۰۰-۲۱ ایران یاسا ۳۹۴,۳۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا سایز ۱۲-۱۲۰/۷۰ مناسب موتورهای اسکوتر ۴۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا مدل ۲۱-۹۰/۹۰ ۴۰۰,۰۰۰
لاستیک ایران یاسا موتورسیکلت های سه چرخ باری سایز ۱۲-۴۵۰ ۴۰۰,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل 106 سایز 17-120/80 ۴۰۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت یزد تایر سایز ۱۷-۱۲۰/۸۰ ۴۰۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت یزد تایر سایز ۱۶-۱۱۰/۹۰ ۴۰۵,۰۰۰
لاستیک جلو RS ۴۰۹,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۶-۱۰۰/۸۰ ۴۱۶,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل ۲۱-۸۰/۱۰۰ ۴۱۷,۰۰۰
لاستیک جلو ان اس 200 ۴۱۹,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل 108 سایز 17-110/80 ۴۲۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۶-۱۱۰/۷۰ ۴۲۲,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل 107 سایز 17-110/70 ۴۲۵,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۷-۴۶۰ مناسب موتور تریل ۴۳۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل 17-100/80 ۴۳۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا سایز ۱۳-۱۳۰/۶۰ مناسب موتورهای اسکوتر ۴۳۶,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۸-۴۶۰ مناسب موتور تریل ۴۴۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا سایز ۱۴-۱۲۰/۷۰ مناسب موتورهای اسکوتر ۴۴۸,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل کارن سایز ۱۷-۱۱۰/۸۰ ۴۶۰,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا سایز ۱۶-۱۱۰/۹۰ ۴۶۱,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل کارن سایز ۱۷-۱۱۰/۷۰ ۴۶۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل کارن سایز ۱۷-۱۰۰/۸۰ ۴۷۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل کارن سایز ۱۷-۱۲۰/۸۰ ۴۸۰,۰۰۰
لاستیک آفرود موتور کراس عقب سایز ۱۱۰/۱۰۰-۱۸ ایران یاسا ۴۸۶,۶۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا سایز ۱۷-۱۲۰/۷۰ ۴۹۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۵-۱۳۰/۹۰ موتورهای اونجر و طرح هارلی ۵۱۵,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SB-128 SAMURAI سایز ۱۷-۷۰/۹۰ ۵۲۰,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا ۱۸-۱۱۰/۱۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
لاستیک ایران یاسا موتورسیکلت های سه چرخ باری سایز ۱۲-۵۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل 109 کد NP سایز 17-130/70 ۵۵۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SB-128 SAMURAI سایز ۱۷-۸۰/۹۰ ۵۷۰,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا سایز ۱۸-۱۱۰/۹۰ ۵۷۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل کارن سایز ۱۷-۱۳۰/۷۰ ۵۷۹,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل ۱۹-۱۲۰/۹۰ ۶۰۵,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل ۱۹-۱۱۰/۹۰ ۶۰۷,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل ۱۸-۱۳۰/۸۰ ۶۲۰,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل کارن سایز ۱۷-۱۴۰/۷۰ ۶۴۰,۰۰۰
لاستیک موتورسیکلت ایران یاسا مدل ۱۸-۱۲۰/۱۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا سایز ۱۷-۱۵۰/۶۰ ۶۷۵,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت ایران یاسا مدل YS سایز ۱۷-۱۵۰/۵۵ ۶۷۵,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SAMURAI سایز ۱۱-۱۱۰/۷۰ مناسب وسپا ۸۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SB-128 SAMURAI سایز ۱۷-۹۰/۹۰ ۸۵۰,۰۰۰
لاستیک جلو هانک و تریلر ۸۹۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SB-128 SAMURAI سایز ۱۷-۱۰۰/۸۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SAMURAI سایز ۱۳-۱۱۰/۹۰ مناسب موتور دایچی ۱,۰۵۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SB-128 SAMURAI سایز ۱۷-۱۱۰/۸۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SB-128 SAMURAI سایز ۱۷-۱۲۰/۷۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SB-128 SAMURAI سایز ۱۷-۱۲۰/۸۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SB-128 SAMURAI سایز ۱۷-۱۳۰/۷۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
لاستیک موتور چهارچرخ سایز ۶-۱۴۵/۷۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SAMURAI SB-128 سایز ۱۴۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
لاستیک موتور چهارچرخ DURO سایز ۸-۱۹/۷ ۲,۴۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SAMURAI SB-128 سایز ۱۵۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SAMURAI SB-128 سایز ۱۶۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
لاستیک موتور چهارچرخ DURO سایز ۸-۱۸/۹۵ ۳,۶۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت پیرلی ۱۷-۱۶۰/۶۰ گل Diablo Rosso ۳,۷۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور چهارچرخ DURO سایز ۱۰-۲۱/۷ ۴,۰۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور چهارچرخ DURO سایز ۱۲-۲۵/۸ ۴,۷۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت سوالو مدل SAMURAI SB-128 سایز ۱۸۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور چهارچرخ DURO سایز ۱۲-۲۵/۱۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور چهارچرخ DURO سایز ۱۴-۲۶/۱۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت پیرلی ۱۷-۱۹۰/۵۰ گل Diablo Rosso ۵,۷۰۰,۰۰۰
لاستیک موتور سیکلت پیرلی ۱۷-۱۷۰/۶۰ گل Diablo Rosso ۶,۱۳۰,۰۰۰
لاستیک لودر البرز مدل ۹۲۰ سایز ۲۵-۱۷/۵ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
لاستیک لودر البرز مدل ۹۴۰ سایز ۲۵-۲۰/۵ ۲۸,۸۰۰,۰۰۰
لاستیک لودر البرز مدل ۹۴۰ سایز ۲۵-۲۳/۵ ۴۰,۴۰۰,۰۰۰
 
ارسال نظر

دیگر رسانه ها