کد خبر : 51281

اختصاصی خودروتک؛

در حال حاضر برای خرید باتری اتمی 55 آمپر واریان صبا باطری مناسب پراید باید حدود 460 هزار تومان هزینه کرد.

به گزارش خودروتک ، برای اطلاع از آخرین قیمت انواع باتری خودرو جدول زیر را مشاهده کنید.

 

عنوان

قیمت

باتری اتمی ۵۰ آمپر واریان صباباتری

 

۳۷۳,۰۰۰

باتری اتمی خودرو مدل MF55501 واریان 55 آمپر

 

۳۷۵,۰۰۰ تا ۴۵۷,۰۰۰

باتری خودرو ۳۵ آمپر سوزوکی بلند

 

۴۲۰,۰۰۰

باتری اتمی 55 آمپر واریان صبا باطری

 

۴۵۹,۰۰۰

باتری اتمی 70 آمپر واریان صبا باطری

 

۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۵۰,۰۰۰

باتری اتمی 60 آمپر واریان صبا باطری

 

۵۰۰,۵۰۰

باتری اتمی خودرو مدل MF56001 واریان 60 آمپر

 

۵۱۵,۰۰۰

باتری اتمی سیلد 50 آمپر

 

۵۲۰,۰۰۰

باتری خودرو ۴۵ آمپر سوزوکی – بلند راست

 

۵۴۰,۰۰۰

باتری اتمی سیلد 55 آمپر

 

۵۴۰,۰۰۰

باتری اتمی 66 آمپر واریان صبا باطری

 

۵۵۰,۰۰۰ تا ۵۷۰,۰۰۰

باتری اتمی سیلد 66 آمپر

 

۵۶۰,۰۰۰ تا ۶۸۰,۰۰۰

باتری اتمی ۵۵ آمپر سوزوکی

 

۵۷۰,۰۰۰ تا ۷۷۲,۰۰۰

باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF 55030

 

۶۰۰,۰۰۰

باتری خودرو ۵۰ آمپر اسیدی سحر L1

 

۶۰۰,۰۰۰

باتری خودرو ۵۰ آمپر اسیدی سحر-L2

 

۶۰۰,۰۰۰

باتری اتمی ۵۰ آمپر اوربیتال وان

 

۶۱۵,۰۰۰

باتری اتمی سیلد 60 آمپر

 

۶۲۰,۰۰۰

باتری اتمی سوزوکی 60 آمپر

 

۶۵۰,۰۰۰

باتری اتمی سوزوکی 66آمپر

 

۶۶۰,۰۰۰ تا ۹۲۱,۰۰۰

باتری خودرو ۵۵ آمپر سیلد هیبرید های تک

 

۶۶۰,۰۰۰

باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF 55530

 

۶۶۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰

باتری خودرو ۵۵ آمپر اسیدی سحر

 

۶۶۰,۰۰۰

باتری خودرو ۵۵ آمپر سیلد نوبل

 

۶۶۰,۰۰۰

باتری خودرو ۵۵ آمپر سیلد سحر

 

۶۶۰,۰۰۰

باتری اتمی ۵۵ آمپر اوربیتال وان

 

۶۷۳,۰۰۰

باتری اتمی سیلد 70 آمپر

 

۶۹۰,۰۰۰ تا ۱,۲۳۰,۰۰۰

تستر باتری 12 ولتی خودرو محک مدل BCT-6-12

 

۷۰۱,۰۰۰

باتری اتمی سوزوکی 50 آمپر

 

۷۰۵,۰۰۰

باطری واریان صباباتری ۹۰ آمپر

 

۷۰۷,۰۰۰

باتری خودرو ۶۰ آمپر سیلد هیبرید های تک (کوتاه)

 

۷۲۰,۰۰۰

باتری خودرو ۶۰ آمپر سیلد سحر -کوتاه

 

۷۲۰,۰۰۰

باتری خودرو ۶۰ آمپر اسیدی سحر

 

۷۲۰,۰۰۰

باتری خودرو ۶۰ آمپر سیلد سحر-۶۰۶۸

 

۷۲۰,۰۰۰

باتری خودرو ۶۰ آمپر سیلد سحر -ریو

 

۷۲۰,۰۰۰

باتری اتمی ۶۰ آمپر اوربیتال وان

 

۷۳۲,۰۰۰

باتری خودرو ۶۲ آمپر سیلد نوبل

 

۷۴۴,۰۰۰

پوما باتری 66 آمپر پوما

 

۷۶۰,۰۰۰

باتری اتمی ۶۰ آمپر معکوس اوربیتال وان

 

۷۷۰,۰۰۰

باتری ۱۰۰ آمپر صباباتری نیو آرمو

 

۷۸۶,۰۰۰

باتری خودرو ۶۶ آمپر اسیدی سحر

 

۷۹۲,۰۰۰

باتری خودرو ۶۶ آمپر سیلد نوبل

 

۷۹۲,۰۰۰

باتری خودرو ۶۶ آمپر سیلد هیبرید های تک

 

۷۹۲,۰۰۰

باطری 66 آمپر 12 ولت اوربیتال

 

۸۰۲,۰۰۰

باتری اتمی 60 آمپر سوزوکی سپاهان

 

۸۴۰,۰۰۰ تا ۸۸۰,۰۰۰

باتری خودرو ۷۰ آمپر سیلد سحر-بلند چپ

 

۸۴۰,۰۰۰

باتری ۷۰ آمپر بلند معکوس سیلد نوبل

 

۸۴۰,۰۰۰

باتری خودرو ۷۰ آمپر سیلد نوبل

 

۸۴۰,۰۰۰

باتری خودرو ۷۰ آمپر سیلد سحر-بلند راست

 

۸۴۰,۰۰۰

باتری خودرو ۷۰ آمپر بلند معکوس سیلد نوبل

 

۸۴۰,۰۰۰

باتری اتمی خودرو لاین مدل MF55530

 

۸۴۷,۰۰۰

باتری اتمی ۷۰ آمپر اوربیتال وان

 

۸۴۹,۰۰۰

باتری اتمی سیلد 74 آمپر

 

۸۸۰,۰۰۰

باتری خودرو ۷۴ آمپر سیلد سحر

 

۸۸۸,۰۰۰

باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF 574050

 

۸۸۸,۰۰۰

باتری خودرو ۷۴ آمپر اسیدی سحر

 

۸۸۸,۰۰۰

باتری خودرو ۷۴ آمپر سیلد هیبرید های تک

 

۸۸۸,۰۰۰

باطری ۴۵ آمپر پوما

 

۸۹۰,۰۰۰

باتری ۵۰ آمپر دلکور

 

۸۹۰,۰۰۰

باتری اتمی ۷۴ آمپر اوربیتال وان

 

۸۹۵,۰۰۰

باتری ۱۰۰ آمپر سیلد پوما

 

۹۲۰,۰۰۰ تا ۱,۷۵۰,۰۰۰

باتری ۱۲۰ آمپر نیو آرمو صباباتری

 

۹۴۳,۰۰۰

باتری اتمی خشک 90 آمپر

 

۹۵۰,۰۰۰

باتری اتمی خودرو پوما 55 آمپر

 

۹۷۵,۰۰۰

باتری 55 آمپر دلکور

 

۹۷۵,۰۰۰

باتری خودرو سوزوکی 70 آمپر

 

۹۷۵,۰۰۰

باتری 28 آمپر ساعت برند صباباتری سری VRLA

 

۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۱۰۸,۰۰۰

باتری خودرو ۹۰ آمپر سیلد نوبل

 

۱,۰۰۰,۰۰۰

باتری خودرو 88 آمپر

 

۱,۰۰۰,۰۰۰

باتری اتمی 74 آمپر سوزوکی سپاهان

 

۱,۰۲۹,۰۰۰

باتری اتمی خودرو پوما 60 آمپر

 

۱,۰۶۰,۰۰۰ تا ۱,۱۱۰,۰۰۰

باتری 60 آمپر دلکور

 

۱,۰۶۰,۰۰۰ تا ۱,۱۱۰,۰۰۰

باتری اتمی خودرو واریان مدل MF55501z

 

۱,۰۸۸,۰۰۰

باتری ۹۰ آمپر سیلد اوربیتال وان

 

۱,۰۹۳,۰۰۰

دلکور باتری 66 آمپر دلکور

 

۱,۱۶۲,۰۰۰

باتری اتمی خودرو پوما 66 آمپر

 

۱,۱۶۲,۰۰۰

باتری ۱۵۰ آمپر نیو آرمو صباباتری

 

۱,۱۸۰,۰۰۰

باتری اتمی خودرو سوزوکی مدل 45B24L

 

۱,۱۸۷,۰۰۰

باتری خودرو ۱۰۰ آمپر سیلد نوبل

 

۱,۲۰۰,۰۰۰

باتری ۱۰۰ آمپر اتمی واریان

 

۱,۲۰۰,۰۰۰

باتری ۱۰۰ آمپر سیلد اوربیتال وان

 

۱,۲۱۰,۰۰۰

باتری ۷۰ آمپر اتمی دلکور

 

۱,۲۳۰,۰۰۰

باتری ۹۰ آمپرسیلد سوزوکی

 

۱,۲۵۵,۰۰۰

باتری اتمی خودرو پوما 74 آمپر

 

۱,۲۹۸,۰۰۰

باتری اتمی خودرو مدل MF56601 واریان 66 آمپر

 

۱,۳۲۱,۰۰۰

باتری اتمی خودرو سوزوکی مدل 55530

 

۱,۳۲۳,۰۰۰

باتری ۱۷۰ آمپر نیو آرمو صباباتری

 

۱,۳۳۷,۰۰۰

باطری ۱۰۰ سوزوکی

 

۱,۳۹۰,۰۰۰

باتری اتمی خودرو مدل MF57401 واریان 74آمپر

 

۱,۳۹۹,۹۹۰

باتری خودرو ۱۲۰ آمپر اتمی واریان

 

۱,۴۴۰,۰۰۰

باتری ۱۲۰ آمپر سیلد اوربیتال وان

 

۱,۴۴۴,۰۰۰

باتری 42 آمپر ساعت برند صبا باتری سری VRLA

 

۱,۵۳۱,۰۰۰

باطری ۹۰ آمپر اتمی (سیلد) پوما

 

۱,۵۷۰,۰۰۰

باتری ۹۰ آمپر اتمی(سیلد) دلکور

 

۱,۵۷۰,۰۰۰

باتری ۲۰۰ آمپر نیو آرمو صباباتری

 

۱,۵۷۳,۰۰۰

باتری اتمی خودرو سوزوکی مدل 56618

 

۱,۵۸۸,۰۰۰

باتری ۱۲۰ آمپر سوزوکی

 

۱,۶۶۰,۰۰۰

باتری ۱۰۰ آمپر سیلد دلکور

 

۱,۷۵۰,۰۰۰

باتری اتمی خودرو سوزوکی مدل 57412

 

۱,۷۸۰,۰۰۰ تا ۱,۷۸۱,۰۰۰

باتری ۱۵۰ آمپر سیلد اوربیتال وان

 

۱,۷۹۵,۰۰۰

باتری خودرو ۱۵۰ آمپر اتمی واریان

 

۱,۸۰۰,۰۰۰

باتری خودرو ۱۵۰ آمپر اسیدی آرمو

 

۱,۸۰۰,۰۰۰

باتری خودرو ۱۵۰ آمپر سیلد نوبل

 

۱,۸۰۰,۰۰۰

باتری خودرو ۱۵۰ آمپر اسیدی هیبرید های تک

 

۱,۸۰۰,۰۰۰

باتری خودرو ۱۵۰ آمپر اسیدی سحر

 

۱,۸۰۰,۰۰۰

باتری ۱۵۰ آمپر سوزوکی

 

۲,۰۶۵,۰۰۰

باتری 65 آمپر ساعت برند صبا باتری سری VRLA

 

۲,۰۸۶,۰۰۰

باتری ۱۲۰ آمپر سیلد پوما

 

۲,۰۹۰,۰۰۰

باتری ۱۲۰ آمپر دلکور

 

۲,۰۹۰,۰۰۰

باتری خودرو ۱۸۰ آمپر سیلد نوبل

 

۲,۱۶۰,۰۰۰

باتری ۲۰۰ آمپر سیلد اوربیتال وان

 

۲,۳۸۰,۰۰۰

باتری خودرو ۲۰۰ آمپر اتمی واریان

 

۲,۴۰۰,۰۰۰

باتری خودرو ۲۰۰ آمپر اسیدی سحر

 

۲,۴۰۰,۰۰۰

باتری خودرو 200 آمپر سیلد نوبل

 

۲,۴۰۰,۰۰۰

باتری ۱۵۰ آمپر دلکور

 

۲,۶۰۰,۰۰۰

باتری ۱۵۰ آمپر سیلد پوما

 

۲,۶۰۰,۰۰۰

باطری ۲۰۰ آمپر سوزوکی

 

۲,۷۴۰,۰۰۰

باتری یو پی اس نیل nile 65A

 

۲,۹۸۲,۰۰۰

باتری ۲۰۰ آمپر دلکور

 

۳,۴۵۰,۰۰۰

باتری ۲۰۰ آمپر سیلد پوما

 

۳,۴۵۰,۰۰۰

باتری یو پی اس ۱۲ ولت ۱۵۵ آمپر صباباتری

 

۳,۴۷۰,۰۰۰

استارتر باتری خودرو گالان مدل 6060

 

۳,۹۰۰,۰۰۰ تا ۳,۹۸۰,۰۰۰

باتری ups (یو پی اس) ۱۲ ولت ۲۰۰ آمپر صباباتری

 

۴,۲۵۰,۰۰۰

باتری ۷۵ آمپر اتمی دلکور

 

۱۲,۹۸۰,۰۰۰

 

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها