کد خبر : 43160

در حال حاضر برای خرید سمند LX مدل 1388 با 223 هزار کیلومتر کارکرد باید 89 میلیون و 600 هزار تومان هزینه کرد.

به گزارش خودروتک ، برای مشاهده قیمت انواع خودرو سمند صفر و کارکرده جدول زیر را بررسی کنید.

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو

سمند،سورن ELX توربو

1397 43,000 133,100,000

سمند،سورن ELX توربو

1396 63,000 122,500,000

سمند،سورن ELX توربو

1395 83,000 112,700,000

سمند،سورن ELX

1398 صفر 140,000,000

سمند،سورن ELX

1398 23,000 130,200,000

سمند،سورن ELX

1397 43,000 121,000,000

سمند،سورن ELX

1396 63,000 112,600,000

سمند،سورن ELX

1395 83,000 104,700,000

سمند،سورن ELX

1394 103,000 98,400,000

سمند،سورن ELX

1393 123,000 92,500,000

سمند،سورن ELX

1392 143,000 86,900,000

سمند،سورن ELX

1391 163,000 82,600,000

سمند،سورن ELX

1390 183,000 78,500,000

سمند،سورن

1395 83,000 102,600,000

سمند،سورن

1394 103,000 95,400,000

سمند،سورن

1393 123,000 88,700,000

سمند،سورن

1392 143,000 83,400,000

سمند،سورن

1391 163,000 79,200,000

سمند،سورن

1390 183,000 75,300,000

سمند،سورن

1389 203,000 71,500,000

سمند،سورن

1388 223,000 67,900,000

سمند،سورن

1387 243,000 64,500,000

سمند،سورن

1386 263,000 61,300,000

سمند،سریر

1390 183,000 104,500,000

سمند،سریر

1389 203,000 99,300,000

سمند،سریر

1388 223,000 94,300,000

سمند،سریر

1387 243,000 89,600,000

سمند،X7

1388 223,000 53,900,000

سمند،X7

1387 243,000 50,100,000

سمند،X7

1386 263,000 47,600,000

سمند،X7

1385 283,000 45,200,000

سمند،X7

1384 303,000 42,900,000

سمند،X7

1383 323,000 40,800,000

سمند،X7

1382 343,000 38,700,000

سمند،X7

1381 363,000 36,800,000

سمند،SE

1396 63,000 91,800,000

سمند،SE

1395 83,000 86,300,000

سمند،SE

1394 103,000 81,100,000

سمند،SE

1393 123,000 76,200,000

سمند،SE

1392 143,000 72,400,000

سمند،SE

1391 163,000 68,800,000

سمند،SE

1390 183,000 65,300,000

سمند،SE

1389 203,000 61,400,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1399 صفر 162,000,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1398 23,000 136,700,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1398 صفر 147,000,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1397 43,000 127,100,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1396 63,000 118,200,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1395 83,000 108,700,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1394 103,000 100,000,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1393 123,000 92,000,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1392 143,000 84,700,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1391 163,000 78,700,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1390 183,000 73,200,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1389 203,000 68,100,000

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1388 223,000 63,300,000

سمند،LX EF7

1398 صفر 129,000,000

سمند،LX EF7

1398 23,000 119,900,000

سمند،LX EF7

1397 43,000 111,500,000

سمند،LX EF7

1396 63,000 104,300,000
ارسال نظر

دیگر رسانه ها