کد خبر : 43120

در حال حاضر برای خرید ساینا اتوماتیک مدل 1397 با 43 هزار کیلومتر کارکرد باید 125 میلیون تومان هزینه کرد.

به گزارش خودروتک ، برای مشاهده قیمت انواع مدل صفر و کارکرده خودرو ساینا جدول زیر را بررسی کنید.

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو

ساینا،اتوماتیک

1398 صفر 0

ساینا،اتوماتیک

1398 23,000 132,100,000

ساینا،اتوماتیک

1397 43,000 125,800,000

ساینا،SX

1395 83,000 72,200,000

ساینا،EX

1398 23,000 85,500,000

ساینا،EX

1398 صفر 90,000,000

ساینا،EX

1397 43,000 81,200,000

ساینا،EX

1396 63,000 77,100,000

ساینا،EX

1395 83,000 73,600,000
ارسال نظر

دیگر رسانه ها