کد خبر : 42943

در حال حاضر قیمت سانگ یانگ نیو کوراندو مدل 2017 با 50 هزار کیلومتر کارکرد حدود 404 میلیون تومان است.

به گزارش خودروتک ، برای مشاهده قیمت انواع خودرو سانگ یانگ صفر و و کارکرده جدول زیر را مشاهده کنید.

 

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 80,000 392,800,000

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 80,000 372,000,000

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 95,000 344,500,000

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 95,000 363,800,000

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1384 303,000 209,800,000

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1383 323,000 190,900,000

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1382 343,000 175,600,000

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1381 363,000 161,600,000

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1384 303,000 199,300,000

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1383 323,000 181,300,000

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1382 343,000 166,800,000

سانگ یانگ،موسو،2300

1386 263,000 216,600,000

سانگ یانگ،موسو،2300

1385 283,000 197,100,000

سانگ یانگ،موسو،2300

1384 303,000 179,300,000

سانگ یانگ،موسو،2300

1383 323,000 163,200,000

سانگ یانگ،موسو،2300

1382 343,000 150,100,000

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2018 صفر 600,000,000

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 50,000 448,900,000

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 50,000 404,000,000

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 80,000 327,200,000

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 80,000 357,200,000

سانگ یانگ،کوراندو،3200

1388 223,000 275,000,000

سانگ یانگ،کوراندو،3200

1387 243,000 264,000,000

سانگ یانگ،کوراندو،3200

1386 263,000 250,800,000

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1388 223,000 250,200,000

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1387 243,000 240,200,000

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1386 263,000 228,200,000

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1385 283,000 209,900,000

سانگ یانگ،کایرون

2013 110,000 405,800,000

سانگ یانگ،کایرون

2012 125,000 341,000,000

سانگ یانگ،کایرون

2011 140,000 320,600,000

سانگ یانگ،کایرون

2010 155,000 294,900,000

سانگ یانگ،رودیوس

2012 125,000 299,200,000

سانگ یانگ،رودیوس

2011 140,000 269,200,000

سانگ یانگ،رکستون

2018 صفر 1,210,000,000

سانگ یانگ،رکستون

2013 110,000 550,000,000

سانگ یانگ،رکستون

2012 125,000 467,500,000

سانگ یانگ،رکستون

2011 140,000 420,700,000

سانگ یانگ،رکستون

2010 155,000 395,500,000

سانگ یانگ،چیرمن،600

1390 183,000 300,000,000

سانگ یانگ،چیرمن،600

1388 223,000 265,000,000

سانگ یانگ،چیرمن،600

1387 243,000 243,800,000

سانگ یانگ،چیرمن،600

1386 263,000 229,200,000

سانگ یانگ،چیرمن،600

1385 283,000 220,000,000

سانگ یانگ،چیرمن،600

1384 303,000 209,000,000

سانگ یانگ،تیوولی،آرمور

2018 صفر 515,000,000

سانگ یانگ،تیوولی،آرمور

2018 35,000 456,200,000

سانگ یانگ،تیوولی،آرمور

2017 50,000 422,900,000

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2017 50,000 401,800,000

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2016 65,000 371,600,000

سانگ یانگ،اکتیون

2013 110,000 341,900,000

سانگ یانگ،اکتیون

2012 125,000 307,700,000

سانگ یانگ،اکتیون

2011 140,000 287,700,000

سانگ یانگ،اکتیون

2010 155,000 273,300,000
ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها