کد خبر : 35190

این روزها برای خرید پژو 206, تیپ 5 نیمه فول مدل 94 باید 70 میلیون و برای خرید 206, تیپ 6 مدل 91 باید 80 میلیون تومان پرداخت کرد.

به گزارش خودروتک ، پژو 206 به عنوان یکی از موفق ترین خودروهای بازار ایران شناخته می شود.

محصولی معروف که حتی در سطح جهانی نیز شهرت دارد.

این خودرو از تابستان سال جاری با یک افزایش قیمت شدید روبرو شد.

به طوری که حتی پس لرزه های آن تا مدل های بسیار قدیمی دست دوم آن نیز حس شد.

1397 پژو 206, تیپ 5

97000000

1397 پژو 206, تیپ 2

84000000

1396 پژو 206, تیپ 5

88000000

1396 پژو 206, تیپ 2

79000000

1395 پژو 206, تیپ 5 نیمه فول

74000000

1395 پژو 206, تیپ 5

82000000

1395 پژو 206, تیپ 2

74000000

1394 پژو 206, تیپ 5 نیمه فول

70000000

1394 پژو 206, تیپ 5

78000000

1394 پژو 206, تیپ 2

70000000

1393 پژو 206, تیپ 5

75000000

1393 پژو 206, تیپ 2

67000000

1392 پژو 206, تیپ 5

72000000

1392 پژو 206, تیپ 2

64000000

1391 پژو 206, تیپ 6

80000000

1391 پژو 206, تیپ 5

67000000

1391 پژو 206, تیپ 2

61000000

1390 پژو 206, تیپ 6

74000000

1390 پژو 206, تیپ 5

64000000

1390 پژو 206, تیپ 3

63000000

1390 پژو 206, تیپ 2

57500000

1389 پژو 206, تیپ 6

71000000

1389 پژو 206, تیپ 5

62000000

1389 پژو 206, تیپ 3

58000000

1389 پژو 206, تیپ 2

55000000

1388 پژو 206, تیپ 6

68000000

1388 پژو 206, تیپ 5

60000000

1388 پژو 206, تیپ 3

55000000

1388 پژو 206, تیپ 2

53000000

1387 پژو 206, تیپ 6

64000000

1387 پژو 206, تیپ 5

57500000

1387 پژو 206, تیپ 3

51500000

1387 پژو 206, تیپ 2

48500000

1386 پژو 206, تیپ 6

59000000

1386 پژو 206, تیپ 5

55000000

1386 پژو 206, تیپ 3

48000000

1386 پژو 206, تیپ 2

46000000

1385 پژو 206, تیپ 6

55000000

1385 پژو 206, تیپ 5

52000000

1385 پژو 206, تیپ 3

46000000

1385 پژو 206, تیپ 2

43000000

1384 پژو 206, تیپ 6

52000000

1384 پژو 206, تیپ 5

49500000

1384 پژو 206, تیپ 3

42000000

1384 پژو 206, تیپ 2

38500000

1383 پژو 206, تیپ 6

46000000

1383 پژو 206, تیپ 5

48000000

1383 پژو 206, تیپ 3

37500000

1383 پژو 206, تیپ 2

35000000

1382 پژو 206, تیپ 6

44000000

1382 پژو 206, تیپ 5

46500000

1382 پژو 206, تیپ 4

35500000

1382 پژو 206, تیپ 3

35000000

1382 پژو 206, تیپ 2

33000000

1381 پژو 206, تیپ 6

40000000

1381 پژو 206, تیپ 5

45000000

1381 پژو 206, تیپ 4

32500000

1381 پژو 206, تیپ 2

29000000

1380 پژو 206, تیپ 2

25000000

1380 پژو 206, تیپ 1

24500000

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها