کد خبر : 31515

این روزها برای خرید آینه بغل پراید مدل GAT باید 36000 و برای خرید آینه بغل پژو 206 مدل برازش باید 114 هزار تومان هزینه کرد.

به گزارش خودروتک ، آینه بغل خودروها معمولا جزو ماندگارترین لوازم هستند. چراکه اغلب با کمترین تغییرات مکانیکی روبرو می شوند و طبیعتا استهلاک پایینی دارند.

اما شکستن این آینه ها ناشی از تصادف لزوم تعویض آنها را جدی می کند.

از سوی دیگر بسیاری از مالکان خودروها مایلند تا آینه بغل فعلی خود را با نمونه جدیدتر و زیباتر معاوضه کنند.


 

آینه نقطه کور خودرو مدل SLV بسته 4 عددی
-
10,350 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی با قاب رنگی سفید راهنمادار راست رنو ساندرو
26,000 تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست خودرو مدل R-Y مناسب برای پراید
-
32,000 تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ مکانیک مدل mp131l مناسب برای پراید
-
33,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست خودرو کد 10 مناسب برای پیکان وانت
-
34,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست کاوج مدل kp131r مناسب برای پراید
-
35,000 تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
 
آینه دستی جانبی راست خودرو BZ مشکی مناسب برای پراید
-
36,000 تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ پراید -GAT
36,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ کاوج مدل kp131l مناسب برای پراید
-
36,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه دستی جانبی چپ خودرو BZ مشکی مناسب برای پراید
-
37,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ تیبا -GAT
45,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست تیبا -GAT
45,000 تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
 
چراغ راهنما رو آینه راست رنو ساندرو – TURSAN
47,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل چپ رنو ساندرو – TURSAN
52,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه جانبی راست مدل A21-BJ8202121 مناسب برای ام وی ام 530 و 550
-
60,000 تومان
(۳ روز پیش)
 
آینه جانبی کاوج مدل RADFAR 131 مناسب برای پراید بسته 2 عددی
-
64,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست مدل ARIA 2018Rمناسب برای نیسان
-
67,000 تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ مدل ARIA 2018Lمناسب برای نیسان
-
67,000 تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل پرستیژ رنو ال 90 - TURSAN
69,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل راست رنو ساندرو – TURSAN
69,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل راست رنو داستر – TURSAN
69,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل راست رنو تندر وانت – TURSAN
69,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل راست رنو سیمبل – TURSAN
69,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل چپ رنو سیمبل – TURSAN
69,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل چپ رنو داستر – TURSAN
69,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل راست تندر پلاس – ترک
69,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل چپ تندر پلاس – ترک
69,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل چپ رنو تندر وانت – TURSAN
69,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه دستی جانبی چپ خودرو BZ مشکی مناسب برای پژو 405
-
69,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه دستی جانبی راست خودرو BZ مشکی مناسب برای پژو 405
-
70,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل راست ام وی ام KATIK – X33
73,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ کاوج مدل kdp206l مناسب برای پژو 206
-
76,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه جانبی چپ مدل A21-BJ8202051 مناسب برای ام وی ام 530 و 550
-
76,500 تومان
(۳ روز پیش)
 
آینه جانبی مکانیک مدل RADFAR131 مناسب برای پراید بسته 2عددی
-
77,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل چپ رنو مگان – ترک
80,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل راست رنو مگان – ترک
84,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
چراغ راهنما رو آینه بغل راست رنو سیمبل – TURSAN
86,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست خودرو مدل 206R مناسب برای پژو 206
-
87,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست کاوج مدل kdp206r مناسب برای پژو 206
-
87,000 تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست کاوج مدل KDR405 مناسب برای پژو 405
-
89,000 تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست مکانیک مدل MDR-405 مناسب برای پژو 405
-
90,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست مکانیک مدل MDR405 مناسب برای پژو 405
-
90,000 تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست کاوج مدل KDR-405 مناسب برای پژو 405
-
90,000 تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
 
راهنما رو آینه بغل راست رنو داستر
92,000 تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
 
راهنما رو آینه بغل چپ رنو داستر
92,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی راست کاوج مدل KBR405 مناسب برای پژو 405
-
99,900 تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
 
آینه برقی جانبی راست خودرو مناسب برای پژو 405
-
100,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی چپ مکانیک مدل MB405L مناسب برای پزو 405
-
100,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه برقی جانبی چپ خودرو مناسب برای پژو 405
-
100,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی چپ مکانیک مدل MBL-405 مناسب برای پژو 405
-
100,000 تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی چپ کاوج مدل KBL-405 مناسب برای پژو 405
-
100,000 تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی راست مکانیک مدل MB405R مناسب برای پژو 405
-
100,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ خودرو شرکت مهندسی برازش صنعت مدل BZ-37591 مناسب برای پژو 206
-
114,000 تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست خودرو شرکت مهندسی برازش صنعت مدل BZ-37592 مناسب برای پژو 206
-
114,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست ریو
123,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ ریو
123,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی چپ کاوج مدل kbp206l مناسب برای پژو 206
-
127,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی راست کاوج مدل kbp206r مناسب برای پژو 206
-
127,000 تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
 
شیشه آینه جانبی راست کیا جنیون پارتس مدل 899005 مناسب براى کیا ریو
-
130,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل چپ خودرو مدل L8202105 مناسب برای خودروهای لیفان
L8202105 Left Glass Lifter For Lifan
132,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
شیشه آینه بغل راست خودرو مدل L8202205 مناسب برای خودروهای لیفان
L8202205 Right Glass Lifter For Lifan
135,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست کاوج مدل kdr.sandro مناسب برای ساندرو
-
137,000 تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ کاوج مدل kdl.sandro مناسب برای ساندرو
-
137,000 تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ کاوج مدل kbl.pars مناسب برای پژو پارس
-
145,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی با قاب رنگی سفید راهنمادار چپ رنو داستر – TURSAN
147,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی با قاب رنگی سفید راهنمادار راست رنو داستر – TURSAN
147,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
چراغ راهنما آینه راست جیلی مدل 1068020436
چراغ راهنما آینه راست جیلی مدل 1068020436
148,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راهنما دار راست کاوج مدل kbr.sandro مناسب برای ساندرو
-
149,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راهنما دار چپ کاوج مدل kbl.sandro مناسب برای ساندرو
-
150,000 تومان
(۳ روز پیش)
 
آیینه بغل های راهنما دار ساندرو 1396
155,000 تومان
(۶ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست کاوج مدل kbr.pars مناسب برای پژو پارس
-
157,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی دستی کاوج مدل RADFAR206 مناسب برای پژو 206 بسته 2عددی
-
٪11
180,000
160,000 تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ ام وی ام 110 - TAINO
161,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی با قاب رنگی راهنما دار راست رنو تندر پلاس – ترک
163,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی با قاب رنگی راهنما دار چپ رنو تندر پلاس – ترک
163,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ برقی جدید پژو ۴۰۵ شرکتی
167,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه چپ سمند
167,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست برقی جدید پژو ۴۰۵ شرکتی
167,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ جیلی امگرند ۷
170,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
راهنما آینه بغل راست جیلی امگرند 7
170,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل پرستیژ قاب رنگی راهنما دار چپ رنو ال ۹۰ – TURSAN
174,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل پرستیژ قاب رنگی راهنما دار راست رنو ال 90 - TURSAN
174,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی دستی کاوج مدل RADFAR 405 مناسب برای پژو 405 بسته 2عددی
-
177,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آیینه بغل سمت چپ ال90
200,000 تومان
(۶ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست راست ام وی ام مدل S11-8202020BA-DQ مناسب برای 110
MVMS11-8202020BA-DQ Right Exterior Rearview Mirror For 110
207,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی مکانیک مدل RADFAR 405 مناسب برای پژو 405 بسته 2عددی
-
217,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی کاوج مدل RADFAR206 مناسب برای پژو 206 بسته 2عددی
-
271,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ ام وی ام X33 مدل T11-8202010-DQ
279,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل پرستیژ برقی با قاب رنگی سفید جفت رنو – TURSAN
282,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست لیفان 520 مدل l8202200
290,000 تومان
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست ام وی ام ۱۱۰S
292,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی راهنمادار مکانیک مدل RADFAR 5964 مناسب برای پژو پرشیا ELX بسته 2عددی
-
297,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ خودرو رنو مدل 220028 مناسب برای مگان 1600
-
307,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
شیشه آینه سوناتا yf
310,000 تومان
(۶ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ لیفان ۵۲۰
315,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی راهنمادار کاوج مدل RADFAR 5964 مناسب برای رنو ساندرو بسته 2 عددی
-
317,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی هیتکا مدل RADFAR 5964 مناسب برای پژو پرشیا بسته 2عددی
-
317,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی برقی کاوج مدل RADFAR 5964 مناسب برای پژو پرشیا سال بسته 2عددی
-
322,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ ام وی ام X33
323,000 تومان
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آینه راست ام وی ام X33
323,000 تومان
(۹ روز و ۱۳ ساعت پیش)
 
آیینه پژو پارس
340,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
شیشه آیینه بغل سمت چپ سانتافه 2015-جینیون
340,000 تومان
(۶ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ خودرو مدل VL مناسب برای رنو ساندرو
-
347,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست خودرو مدل VL مناسب برای رنو ساندرو
-
347,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی چپ با قاب رنو مگان – TURSAN
384,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی راست با قاب رنو مگان – TURSAN
384,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ ام وی ام ۳۱۵
405,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست ام وی ام ۳۱۵
405,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست جک J5
420,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه راست ام وی ام 530 مدل a218202020badq
420,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
راهنما آینه راست هیوندای سوناتا GENUINE – YF
427,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
راهنما آینه راست هیوندای سانتافه ix45 از سال 2013 تا 2018
433,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
راهنما آینه چپ هیوندای سانتافه ix45 از سال 2013 تا 2018
440,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل دستی راست و چپ بدون قاب رنو – TURSAN
440,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی چپ با قاب رنو مگان
446,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست ام وی ام X33 مدل T11-8202020-DQ
450,000 تومان
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست ام وی ام 110Sمدل J00-8202020BA
آینه بغل راست ام وی ام 110Sمدل J00-8202020BA
460,000 تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ ام وی ام 110Sمدل J00-8202010BA
آینه بغل چپ ام وی ام 110Sمدل J00-8202010BA
460,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ ام وی ام 530 مدل A21-32520
460,000 تومان
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
 
آینه چپ ام وی ام 315 مدل a138202010ba
480,000 تومان
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ لیفان 520 مدل l8202100
500,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ مدل BZ مناسب برای مگان
-
500,000 تومان
(۵ روز و ۱۱ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست مدل BZ مناسب برای مگان
-
500,000 تومان
(۹ روز و ۱۹ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ ام وی ام ۵۳۰
507,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
راهنما آینه چپ هیوندای توسان ix35 از سال 2009 تا 2017
530,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
راهنما آینه راست هیوندای توسان ix35 از سال 2009 تا 2017
530,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه راست ام وی ام 315 مدل a1382020ba
530,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ جک J5
539,000 تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست ام وی ام مدل J00-8202020BA مناسب برای 110 جدید لاکچری
MVM J00-8202020BA Right Exterior Rearview Mirror For 110 New Luxury
547,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه چپ جیلی مدل 1067001017
550,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ لیفان 620 مدل b8202100b1
570,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست لیفان X60
593,000 تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی با قاب رنگی راست رنو سیمبل – TURSAN
598,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی با قاب رنگی چپ رنو سیمبل – TURSAN
598,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست لیفان 620 مدل b8202200b1
630,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل لیفان ایکس 60 مدل s 8202200
660,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه راست لیفان ایکس 60 مدل s8202100
665,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
چراغ راهنما آینه بغل راست سوزوکی ویتارا
687,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست برلیانس H330
713,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ برلیانس H330
713,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آیینه بغل چپ تویوتا هایلوکس سال 2010
720,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ JAC J5 مدل 8210100U7101
740,000 تومان
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ برلیانس H220
749,000 تومان
(۹ روز و ۱۹ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست جک j5 مدل 8210200u7101
750,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست برلیانس H320
770,000 تومان
(۹ روز و ۱۳ ساعت پیش)
 
راهنما آینه چپ هیوندای وراکروز ix55 از سال 2006 تا 2012
800,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
راهنما آینه راست هیوندای وراکروز ix55 از سال 2006 تا 2012
800,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست لیفان ایکس 50 مدل a8202200
810,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست دانگ فنگ H30 CROSS مدل 62020039
آینه جانبی راست دانگ فنگ H30 CROSS مدل 62020039
847,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ دانگ فنگ H30 CROSS مدل 62010039
آینه جانبی چپ دانگ فنگ H30 CROSS مدل 62010039
850,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
راهنما آینه چپ هیوندای آزرا از سال 2005 تا 2010
850,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
راهنما آینه راست هیوندای آزرا از سال 2005 تا 2010
850,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست چری آریزو ۵
901,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست جیلی امگرند OEM – X7
916,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ لیفان X50
936,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آیننه تاشو برقی مدل 1234 مناسب برای خودروی جک S3
-
965,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل دستی تاشو چپ رنو فلوئنس
978,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل دستی تاشو راست رنو فلوئنس
978,000 تومان
(۴ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست لیفان X50
1,009,000 تومان
(۳ روز و ۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ لیفان ایکس 50 مدل a8202100
1,010,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست کیا اپتیما از سال 2010 تا 2013
1,050,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ کیا اپتیما از سال 2011 تا 2013
1,050,000 تومان
(۹ روز و ۱۹ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست مدل A8202200 مناسب برای خودروهای لیفان
A8202200 Right Exterior Rearview Mirror For Lifan
1,080,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ کیا سراتو از سال 2009 تا 2013
1,100,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست کیا سراتو از سال 2009 تا 2013
1,100,000 تومان
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی تاشو اتوماتیک راست رنو فلوئنس – TURSAN
1,144,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی تاشو اتوماتیک چپ رنو فلوئنس – TURSAN
1,144,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی چپ اصلی تویوتا هایلوکس از سال 2006 تا 2013
1,290,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست ام وی ام مدل J69-8202020BA-DQ مناسب برای آریزو 5
MVM J60-J69-8202020BA-DQ Right Exterior Rearview Mirror For Arrizo 5
1,297,000 تومان
(۲۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ تاشو مدل 8210100U1512 مناسب برای خودروهای جک
8210100U1512 Folding Left Exterior Rearview Mirror For JAC
1,350,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست تاشو مدل 8210200U1512 مناسب برای خودروهای جک
8210200U1512 Folding Right Exterior Rearview Mirror For JAC
1,350,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه چپ هیوندای GENUINE – I20
1,694,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست جک S5
1,716,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ جک S5
1,768,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ هیوندای– I20
1,800,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه جانبی راست اصلی تویوتا پرادو از سال 2005 تا 2014
1,880,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست کیا کادنزا از سال 2013 تا 2016
1,950,000 تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ کیا کادنزا از سال 2013 تا 2016
1,950,000 تومان
(۸ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ کیا سورنتو از سال 2009 تا 2012
1,970,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست کیا سورنتو از سال 2009 تا 2012
1,970,000 تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ هیوندای وراکروز ix55 از سال 2006 تا 2012
2,050,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست هیوندای وراکروز ix55 از سال 2006 تا 2012
2,050,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست کیا اسپورتیج از سال 2010 تا 2015
2,100,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه چپ هیوندای I30
2,100,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ هیوندای توسان ix35 از سال 2009 تا 2014
2,100,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست هیوندای توسان ix35 از سال 2009 تا 2014
2,100,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست جمع شو برقی سوزوکی 2400
2,100,000 تومان
(۹ روز و ۱۳ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ جمع شو برقی سوزوکی 2400
2,100,000 تومان
(۹ روز و ۱۳ ساعت پیش)
 
آینه راست هیوندای سوناتا GENUINE – YF
2,115,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست کیا اپتیما – GENUINE
2,127,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آیینه بغل سمت چپ اسپورتج2011تا2015
2,150,000 تومان
(۶ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی چپ هیوندای النترا از سال 2014 تا 2015
2,500,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی راست هیوندای النترا از سال 2014 تا 2015
2,500,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ هیوندای سوناتا YF از سال 2009 تا 2014
2,500,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست هیوندای سوناتا YF از سال 2009 تا 2014
2,500,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه چپ هیوندای سوناتا GENUINE – YF
2,589,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آیینه بغل سمت چپ جنسیس 2010-genion
2,600,000 تومان
(۶ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آیینه بغل سمت راست جنسیس 2010-genion
2,600,000 تومان
(۶ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آینه چپ هیوندای سانتافه GENUINE – IX45
2,970,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ هیوندای سانتافه ix45 از سال 2013 تا 2015
3,100,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست هیوندای سانتافه ix45 از سال 2013 تا 2015
3,100,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آیینه بغل راست تویوتا کرولا 2015
3,490,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آیینه بغل چپ تویوتا کرولا 2015
3,490,000 تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آینه بغل راست هیوندای آزرا از سال 2005 تا 2010
3,600,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل چپ هیوندای آزرا از سال 2005 تا 2010
3,600,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی چپ هیوندای وراکروز ix55 از سال 2006 تا 2012
4,000,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آینه بغل برقی راست هیوندای وراکروز ix55 از سال 2006 تا 2012
4,000,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
آیینه بغل کامل سمت راست مرسدس بنز سال های 2009 تا 2016
6,000,000 تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
 
آیینه بغل کامل سمت راست بی ام و سری 5 سال های 2012 تا 2016
7,300,000 تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
 
آیینه بغل کامل سمت چپ مرسدس بنز سال های 2009 تا 2016
7,500,000 تومان
(۸ ساعت پیش)
 
منبع قیمت: ایمالز
ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها