کد خبر : 29698

این روزها برای خرید دزدگیر خودروی هوتای مدل 24 باید 260,000 تومان، دزدگیر خودرو استیل میت مدل 888N1 باید 857,000 تومان، دزدگیر تصویری ماجیکار M905F حدود 1,000,000 تومان و برای خرید دزدگیر کی لس استارت اسکوتا باید 1,450,000 تومان هزینه کرد.

به گزارش خودروتک ، برای تهیه دزدگیر مناسب خودرو در وهله اول می بایست به قیمت و بودجه مدنظر خود نگاه کنید.

در حال حاضر دزدگیرهای موسوم به تصویری در بازار وجود دارند که روی ریموت آن امکان مشاهده باز یا بسته بودن درب خودرو وجود دارد.

طبیعتا این مدل از دزدگیرها با ارائه همان کارایی مدل های معمولی قیمتی بالاتری دارند.

از سوی دیگر یکی از مزایای دزدگیر خوب قابلیت انطباق آن با سیستم برق خودرو است.

در نظر داشته باشید که نصب دزدگیر حتی از برند و کارایی آن نیز مهم تر است.

دزدگیر ماجیکار i135AS
1,940,000 تومان
دزدگیر کی لس استارت اسکوتا Enter Key Less Start Scouta
1,450,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 888E
1,157,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5163
1,147,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-4328
1,147,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل Keyless
1,137,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل کیلس PKE
1,137,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 888N
1,097,000 تومان
دزدگیر تصویری ماجیکار M905F Magicar Car Security System
1,000,000 تومان
دزدگیر خودرو مگاکار مدل MC3010C-A2
1089000
999,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 888N2
997,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 888N3
992,000 تومان
دزدگیر خودرو ماتریکس مدل FX-9500
980,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل Steel Mate 888M
977,000 تومان
دزدگیر تصویری ماجیکار مدل M110AS
899,000 تومان
دزدگیر و ردیاب هوشمندخودرو مدل GPA-00
897,000 تومان
دزدگیر خودرو پرومتیکس مدل A9500
888,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 888N1
857,000 تومان
دزدگیر 23 کاره ماجیکار MAGICAR CAR ALARM SYSTEM M902
800,000 تومان
دزدگیر خودرو ردبت مدل 8006
791,000 تومان
دزدگیر خودرو ماجیکار مدل M110A
790,000 تومان
دزدگیر ماجیکار مدل Magicar M902F
700,000 تومان
دزدگیر تصویری خودرو زنوتیک مدل FM-V22
649,000 تومان
دزدگیر تصویری ماشین مجیکار مدل M100AS
600,000 تومان
دزدگیر تصویری خودرو زنوتیک مدل HCD-121
587,000 تومان
دزدگیر تصویری خودرو استیلاک مدل K6
547,000 تومان
دزدگیر تصویری خودرو زنوتیک مدل FM-A17
532,000 تومان
دزدگیر تصویری خودرو زنوتیک مدل FM-A8
532,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل هوتای کد L128
532,000 تومان
دزدگیر تصویری خودرو زنوتیک مدل FM-A18
527,000 تومان
دزدگیر تصویری خودرو زنوتیک مدل FM-A21
522,000 تومان
دزدگیر تصویری خودرو زنوتیک مدل FM-A11
522,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل اس پای
507,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل E Plus
477,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838M
472,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838G کد ریموت 5056-5037
470,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل Steel Mate 838G کد ریموت 5056-5047
467,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 838N
447,000 تومان
دزدگیر خودرو استیل میت مدل ۸۳۸
410,000 تومان
دزدگیر خودرو هوتای
280,000 تومان
دزدگیر خودرو Scuta مدل SC500
270,000 تومان
دزدگیر خودروی هوتای مدل 24
260,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل L110
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A591 TX1000
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A535 A429
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A488 A479
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A535 A446
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A588 A517
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A479 A480
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W21-W45
249,000 تومان
دزدگیر ساده خودروزنوتیک (Xenotic)مدل W15+W83
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل پی ال سی کد W76 W22
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A509 A479
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A536 A479
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A567 A517
249,000 تومان
(۱۰ ساعت پیش)
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock AMS14 A484
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A535 A443
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A568 A517
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A572 TX1000
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W21-W47
249,000 تومان
دزدگیر ساده خودروزنوتیک (Xenotic)مدل W22+W69
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W22-W75
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W15-W80
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W27-W85
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W40-W85
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W15-W93
249,000 تومان
دزدگیر ساده خودروزنوتیک (Xenotic)مدل W15+W86
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل پی ال سی کد W85 W20
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock A379 A517
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock AMS14 A455
249,000 تومان
دزدگیر خودرو استیلاک مدل هوتای کد ریموت HUATAI Car Alarm Stelock AMS14 A456
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W21-W46
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W50-W85
249,000 تومان
دزدگیر ساده خودروزنوتیک (Xenotic)مدل W21+W63
249,000 تومان
دزدگیر ساده خودروزنوتیک (Xenotic)مدل W21 -W66
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W22-W67
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W22-W68
249,000 تومان
دزدگیر ساده خودروزنوتیک (Xenotic)مدل W22+W71
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W15-W77
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W15-W78
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W15-W85
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W17-W85
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W29-W85
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W43-W85
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W49-W85
249,000 تومان
دزدگیر ساده خودروزنوتیک (Xenotic)مدل W21+W91
249,000 تومان
دزدگیر ساده خودروزنوتیک (Xenotic)مدل W21+W92
249,000 تومان
دزدگیر خودرو زنوتیک مدل W22-W72
249,000 تومان
دزدگیر ساده خودروزنوتیک (Xenotic)مدل W42+W85
249,000 تومان
دزدگیر ساده خودرواستیلاک (Huatai)مدل A535 + A393
249,000 تومان
دزدگیر ساده خودرو چیتا مدل 315
247,000 تومان

منبع قیمت: ایمالز

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها