کد خبر : 70639

قیمت گذاری دستوری خودرو که با هدف حمایت از مصرف کننده انجام می شود در عمل موجب شده تا میزان تولید خودرو به مقداری نباشد که خودرو با قیمت مصوب کارخانه برای تمام متقاضیان در دسترس باشد. به این ترتیب قیمت گذاری خودرو نه طرف تقاضا را پوشش داده و نه موجب رضایت طرف عرضه است. در این شرایط رئیس سازمان بورس ازتصمیمات جدید در خصوص قیمت خودرو خبر داد.

به گزارش خودروتک، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، با اشاره به اتفاقات اخیر ناشی از قیمت گذاری دستوری خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری در خیلی از صنایع حذف شده و فقط در چند صنعت گرفتار این موضوع هستیم، اما در دولت تصمیمات خوبی گرفته شده و به امید خدا در چند روز آینده اجرایی خواهد شد.

وی در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: مشخصاً در خصوص نحوه اجرای آن ناهماهنگی پیش آمد که مشکل هم اکنون حل شده و نحوه اجرای آن به نحوی است که در نهایت هم مصرف‌کننده و هم سهامداران سود خواهند برد و تولید کنندگان هم می‌توانند نفسی بکشند و در نهایت به افزایش تولید منجر خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده به نفع بازار خواهد بود.

صحبت های رئیس سازمان بورس نشان می دهد که جمع بندی نهایی برای افزایش قیمت کارخانه خودرو انجام گرفته است.

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها