کد خبر : 61292

بدعهدی‌هایی از سوی خودروسازان خارجی در سنوات قبل صورت گرفته است. وزارت صمت باید به صورت دقیق موارد را بررسی کند تا پس از حضور مجدد آنان در بازار ایران مجدد اتفاقات گذشته صورت نپذیرد.

به گزارش خودروتک به نقل از فارس ، محمد رضا احمدی سنگری در پاسخ به سوالی درباره زمزمه ورود برخی خودرو سازان خارجی و برندهای خارجی به ایران گفت: استفاده از ظرفیت‌های شرکت های خودرو ساز خارجی و ورود محدود خودروها و تامین قطعات برای تعادل رسیدن قیمت ها و از بین بردن حباب بازار مطلوب است و این به نوعی خنثی کردن تحریم‌ها است.

وی با اشاره به بدعهدی‌هایی که از سوی خودروسازان خارجی در سنوات قبل صورت گرفته است افزود: وزارت صمت باید به صورت دقیق موارد را بررسی کند تا پس از حضور مجدد آنان در بازار ایران مجدد چنین اتفاقاتی صورت نپذیرد.

وی با اشاره به اینکه پس از برجام طی توافقات جدیدی قرار شد برخی خودروسازان خارجی غرامت هایی را به طرف های ایرانی بپردازند اما نه تنها پرداختی صورت نگرفت بلکه آنها به یکباره بازار ایران را ترک کردند افزود: باید از ورود شرکت‌های که به تعهدات خود عمل نکرده اند جلوگیری شود و از آنها غرامت دریافت و برای فعالیت مجدد آنها تضمینی قوی اخذ شود.

احمدی سنگری بر الزام خودروسازان خارجی به سرمایه گذاری کلان و بلند مدت در بازار ایران تاکید و خاطرنشان کرد: اخذ تعهدات الزام آور همچون انتقال تکنولوژی و دانش فنی طراحی و تولید قطعه به ایران می تواند در خنثی سازی تحریم ها راهگشا باشد.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها