کد خبر : 59018

رفت و برگشت های قیمت خودرو برای بسیاری از خریداران واقعی خودرو که قصد خرید خودرو برای مصرف و نه فروش در آینده را دارند نوعی دودلی برای ورود به بازار خودرو ایجاد کرده است. بررسی سیگنال های موجود در بازار خودرو تا حدی می تواند پاسخگوی این سوال باشد که الان برای خرید خودرو بهتر است یا اوایل سال آینده؟

به گزارش خودروتک، بازار خودرو در هفته گذشته روندی کاهشی را در قیمت از خود نشان داد با این حال قیمت خودرو در حال حاضر از میانه آبان تا دی ماه بالاتر است.

در این خصوص خبر خوب این است که هر چند خودرو کماکان ماهیت سرمایه ای خود را حفظ کرده است و با قیمت ارز افزایش و کاهش قیمت پیدا می کند، اما برای سرمایه گذاران جدید دیگر بازار جذابی نیست.

در واقع علت آنکه خودروهای در دست مردم روانه بازار نمی شود آن است که این گروه خودروها را با قیمت های تابستان و اوایل پاییز که قیمت خودرو بسیار بیشتر از قیمت کنونی بود خریداری کرده و در حال حاضر در موقعیت زیان قرار دارند. در شرایطی که در دو ماه اخیر مشخص شده قیمت اگر چه با نرخ ارز نوسان می کند، اما به دلیل نبود عامل بنیادی اقتصادی (تقاضای بالا) در بازار، ظرفیت جهش را ندارد، این دسته در سال آینده ناگزیر از عرضه خودروهای خود به بازار هستند. چرا که خودروهای تحویل گرفته شده در 98 و 99 در سال آینده افت قیمت از ناحیه پایین آمدن مدل را تجربه خواهند کرد.

عامل اصلی که بازار خودرو در 1400 را به سود خریداران نشان می دهد، از ناحیه کاهش ریسک های سیاسی موثر بر فعالیت های اقتصادی است. سیگنال هایی که در خصوص احیای برجام در ماه های پیش رو دیده می شود و می تواند به لغو بخشی از تحریم ها منجر شود. همین سیگنال ها در هفته گذشته روند قیمت ارز را کاهشی کردند که منجر به کاهش قیمت خودرو نیز شد.

مجموعه نیروهای درونی و بیرونی وارد بر بازار خودرو حاکی از آن است که در این بازار دست کم در میان مدت یعنی چند ماه ابتدایی سال 1400 چشم انداز جهش و رشد معنی دار قیمت خودرو وجود ندارد و خریداران واقعی خودرو در صورتی که دست نگه دارند ممکن است بتوانند خودرو را با قیمت های پایینتری نسبت به قیمت های کنونی خریداری کنند و در آن سو خطر رو به رو شدن به قیمت های جهش یافته بسیار بسیار پایین است.

ارسال نظر

دیگر رسانه ها