کد خبر : 58719

بازار خودرو در شرایطی که سیگنال های کاهشی در اوایل زمستان از خود نشان می داد، در چرخشی روند افزایشی را در پیش گرفته است.

به گزارش خودروتک، برای بازار خودرو در آخرین ماه سال روندی کاهشی و دست کم ثبات در قیمت ها پیش بینی می شد. اما سیگنال هایی که در آن مقطع وجود داشت یا متوقف شدند یا اثر آنها در بازار حس نشد.

یکی از موضوعاتی که در اواخر پاییز و اوایل زمستان مطرح می شد افزایش تولید و عرضه خودرو بود. افزایش عرضه می تواند همواره موجب کاهش قیمت خودرو شود، به این شرط که این افزایش تحویل خودرو در بازار حس شده و دارندگان خودروی صفر کیلومتر متوجه ورود جریان خودرو به بازار بشوند. در این شرایط آنها نیز از بیم کاهش قیمت بیشتر، خودروهای خود را برای فروش عرضه می کنند. متاسفانه افزایش عرضه ای که برای کاهش قیمت خودرو اثر گذار باشد یا انجام نشد یا در بازار حس نشد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که خودرو همچنان یک کالای سرمایه باقی مانده است. هر چند در شرایط کنونی چشم انداز رشد جهشی قیمت خودرو به مانند نیمه اول سال وجود ندارد، اما همچنان به عنوان یک کالای سرمایه، از سیگنال ریسک های سیاسی و تغییرات قیمت در بازارهای موازی به ویژه ارز تاثیر زیادی می گیرد.

تعلل دولت جدید آمریکا در بازگشت به برجام موجب شد تا زمینه رشد قیمت ارز فراهم شود و در این شرایط روی قیمت خودرو نیز تاثیر گذار شده است. در این شرایط است که افزایش قیمت خودرو عامل بنیادی یعنی کاهش عرضه یا رشد بیش از حد تقاضا ندارد و هر یک از عوامل بیرونی موثر در بازار که ذکر شد، بی اثر شوند، زمینه برای کاهش قیمت خودرو فراهم است.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها