کد خبر : 56192

برای افزایش قیمت از بهمن ، متوسط قیمت سه ماه قبل یعنی آبان، آذر و دی در بازار آزاد محاسبه و قیمت پایه شورای رقابت از آن کسر می شود. سپس «حاصل این تفاضل بر سه تقسیم شده» و با شرط تحقق 1.5 برابر شدن تولید خودروسازان، به قیمت دوره قبل افزوده خواهد شد اما این تمام ماجرا نیست.

به گزارش خودروتک به نقل از ایران جیب ، با توجه به فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای 18 گانه، شش نکته دیگر قابل توجه است:

1- این که طبق اظهارات شیوا، قیمت گذاری  دیگر خودروها که 55 درصد خودروهای تولید داخل را شامل می شود، همچنان مانند سابق و توسط شورای رقابت انجام خواهد شد.

2- با فرض تحقق افزایش تولید 1.5 برابری، همان گونه که مشخص است، فاصله قیمت کارخانه خودروهای مذکور با بازار، در هر دوره حداکثر به میزان 33 درصد قابلیت تعدیل را خواهد داشت.

3-در صورت تحقق رشد تولید به میزان کمتر از 1.5 برابر، به همان نسبت، حاصل کسر یادشده (یعنی تفاضل میانگین قیمت سه دوره قبل با قیمت پایه تعیین شده توسط شورای رقابت) تحت تاثیر قرار می گیرد.

4- در ضمن تاثیر فرمول افزایش تولید بر افزایش قیمت، ضریبی هم برای رشد کیفی در نظر گرفته شده که هر چند توضیح چندانی راجع به آن داده نشده است، اما مشاهده می شود که با شرایطی منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد.

5- این نکته را هم باید اضافه کرد که با دخیل کردن متوسطی از قیمت های سه ماهه، تلاش شده است تا تاثیر احتمالی نوسان های قیمت بازار بر قیمت گذاری این خودروها تعدیل شود. این موضوع، قابلیت برنامه ریزی را برای خریداران پیش فروش این خودروها که قیمت خودروی آن ها در زمان تحویل قرار است تعیین شود افزایش خواهد داد.

6- با این فرمول، اگرچه در نگاه اول، گران شدن خودروهای مذکور به چشم خواهد آمد، اما تاثیر افزایش تولید خودروها بر قیمت بازار تحت تاثیر مشوق افزایش قیمت، مکانیسم خودکاری را برای کاهش قیمت ها در بازار و متقابلاً (در آینده و در مراحلی) کاهش قیمت توسط خودروساز در پی خواهد داشت. هر چند احتمالاً باز قیمت کارخانه خودرو با قیمت های رقابتی با فرض آزاد شدن بیشتر بازار خودرو، فاصله خواهد داشت، اما مانعی  بر سر راه گسترش بازه قیمتی خودروهای داخلی و امکان نوسان گیری دلالان در این بازه قرار خواهد داد.

 

ارسال نظر

دیگر رسانه ها