کد خبر : 52983

همواره یکی از نگرانی های مخالفان آزادسازی قیمت کارخانه خودرو، این بوده که قیمت خودرو در بازار پس از افزایش قیمت کارخانه، با رشدی جهشی افزایش پیدا کند. در واقع شاید تنها دلیل خودداری سیاست گذار از آزادسازی قیمت خودرو تاکنون همین مساله باشد. اما تجربه اخیر نشان داد که ماجرا می تواند به گونه دیگری باشد.

به گزارش خودروتک، در شرایطی که قیمت خودرو در بازار بسیار بیشتر از قیمت کارخانه است، با افزایش 25 درصدی قیمت خودرو موافقت شد. پس از اعلام این تصمیم نه تنها قیمت خودرو در بازار با جهش رو به رو نشد بلکه شاهد حفظ فضای روانی کاهشی قیمت خودرو هم هستیم.

در واقع رشد قیمت خودرو در ماه های گذشته به دلیل تبدیل شدن خودرو به کالایی سرمایه ای، به میزانی بوده که افزایش قیمت خودرو از مبدا، در آن پیش خور شده است.

در ماه های گذشته قیمت خودرو پیوستگی کاملی با قیمت در بازارهای موازی به ویژه ارز پیدا کرده است که علت آن نیز همان تبدیل خودرو به کالای سرمایه است. با روند کاهش قیمت ارز قیمت خودرو نیز کاهش یافته است.

اما در خصوص افزایش قیمت کارخانه خودرو می توان گفت که این اقدام می تواند به مرور خودروسازان را از تولید زیانده خارج کرده و هم دست آنها را برای تامین نقدینگی و افزایش تولید باز کند. افزایش تولیدی که به معنی عرضه بیشتر خودرو به بازار خواهد بود.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها