کد خبر : 42906

تا پایان کامل توقف تولید پراید زمان زیادی باقی نمانده است و بخش بزرگی از تقاضای بازار خودرو باید به سوی دیگر خودروها حرکت کند. همانگونه که مدیران سایپا پیش از این اعلام کرده اند قرار نیست پراید جانشینی داشته باشد. اما بازار ساز و کار خودش را دارد و تقاضا راه خودش را می رود. در ادامه نگاهی داریم به چشم انداز رفتار بازار خودرو پس از تمام شدن عرضه پراید صفر کیلومتر.

به گزارش خودروتک، واقعیت های صنعت خودرو در جهان و ایران نشان می دهد که نمی توان خودرویی با استانداردهای روز خودرو پیدا کرد و آن را با قیمت کارخانه به فرض زیر 40 میلیون تومان به مانند پراید عرضه کرد. البته هاچبک های جمع و جوری در برخی کشورهای در حال توسعه هستند که قیمت پایین دارند اما استانداردهای آنها هم در بخش ایمنی و تصادفات زیر سوال است. در این شرایط تقاضای کنونی خودرو پراید به کدام سمت خواهد رفت؟

پراید هم یک خودرو اقتصادی خانوادگی است و هم یک خودرو کار در بخش حمل و نقل شهری. اولین اتفاق در خصوص تقاضای کنونی پراید این است که بخش عمده تقاضا به سمت پراید کارکرده حرکت می کند. باتوجه به اهمیت هزینه نگهداری خودرو در بخش خودروهای کار، پیش بینی می شود پراید دست کم برای یک بازه 5 ساله همچنان مهمترین خودرو در این بخش باقی بماند.

بخشی از تقاضای خودروهای کار احتمالا به سمت تیبا متمایل می شود. اینجا نقطه تلاقی تقاضای خودرو کار و تقاضای خودروی شخصی پس از پراید خواهد بود. البته سایپا رسما اعلام نکرده که توان تولید پراید را روی تیبا به کار خواهد گرفت. از سیاست های جدید این شرکت اینگونه به نظر می رسد که سایپا قصد دارد مدل کسب و کار خود را از خودروهای کف قیمت بازار به خودروهایی با امکانات و روزآمد تبدیل کند. با این حال تیبا به عنوان کف قیمت خودرو پس از پراید بخش قوی تر تقاضا از نظر قدرت خرید را جذب خواهد کرد. در این شرایط اگر بر میزان عرضه این خودرو به صورت معنی داری افزوده نشود، قیمت تیبا در بازار افزایش خواهد یافت.

یک بخش از تقاضای کنونی پراید نیز به سمت بازار خودروهای کارکرده هدایت خواهد شد. باتوجه به آنکه بازار خودرو کارکرده از فراوانی و عرضه بیشتری برخوردار است، فشار تقاضا روی آن کمتر بوده و افزایش قیمت کمتری را تجربه می کند.

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها