کد خبر : 16213

جدول نرخ حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه که در سال ۹۸ توسط بیمه مرکزی اعلام شد.

به گزارش خودروتک، شورای عالی بیمه در راستای اجرای آئین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن، مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۹۶، جدول نرخ حق بیمه‌ها را برای سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر اصلاح کرد.

وسیله نقلیه

حق بیمه در سال ۹۷(تومان)

حق بیمه در سال ۹۸ (تومان)

کمتر از چهار سیلندر

۸۳۶/۰۰۰

۱/۱۲۳/۶۰۰

۴ سیلندر: پیکان، پراید و سپند

۹۹۰/۰۰۰

۱/۳۳۰/۶۰۰

سایر چهار سیلندرها

۱/۱۶۳/۰۰۰

۱/۵۶۴/۲۰۰

بیش از ۴ سیلندر

۱/۳۰۲/۰۰۰

۱/۷۵۰/۵۰۰

بارکشی با ظرفیت بارگیری تا ۱ تن

۱/۰۲۴/۰۰۰

۱/۳۷۶/۵۰۰

بارکشی با ظرفیت بارگیری از ۱ تا ۳ تن

۱/۲۳۳/۰۰۰

۱/۶۵۷/۴۰۰

بارکشی با ظرفیت بارگیری از ۳ تا ۵ تن

۱/۵۶۰/۰۰۰

۲/۰۹۸/۰۰۰

بارکشی با ظرفیت بارگیری از ۵ تا ۱۰ تن

۱/۹۹۹/۰۰۰

۲/۶۸۷/۹۰۰

بارکشی با ظرفیت بارگیری از ۱۰ تا ۲۰ تن

۲/۳۲۷/۰۰۰

۳/۱۲۷/۷۰۰

بارکشی با ظرفیت بارگیری بیشتر از ۲۰ تن

۲/۴۶۶/۰۰۰

۳/۳۱۴/۸۰۰

وسایل نقلیه کشاورزی

۳۸۰/۶۸۸

۵۷۶/۸۰۰

وسایل نقلیه راهسازی، ساختمانی

۶۱۳/۰۰۰

۸۲۴/۰۰۰

وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها

۹۹۶/۰۰۰

۱/۳۳۹/۱۰۰

خودرو عمومی با ظرفیت ۷ نفر با راننده

۲/۳۹۶/۰۰۰

۳/۲۲۱/۷۰۰

خودرو عمومی با ظرفیت ۹ نفر با راننده

۲/۴۶۶/۰۰۰

۳/۳۱۴/۸۰۰

ون با ظرفیت ۱۰ نفر با راننده

۲/۴۹۳/۰۰۰

۳/۳۵۱/۸۰۰

مینی‌بوس با ظرفیت ۱۶ نفر با راننده

۳/۰۶۵/۰۰۰

۴/۱۲۰/۶۰۰

مینی‌بوس با ظرفیت ۲۱ نفر با راننده

۳/۱۸۴/۰۰۰

۴/۲۸۰/۳۰۰

اتوبوس با ظرفیت ۲۷ نفر با راننده و کمک

۴/۶۹۵/۰۰۰

۶/۳۱۱/۸۰۰

اتوبوس با ظرفیت ۴۰ نفر با راننده و کمک

۵/۹۰۸/۰۰۰

۷/۹۴۱/۱۰۰

اتوبوس با ظرفیت ۴۴ نفر با راننده و کمک

۶/۲۷۰/۰۰۰

۸/۴۲۷/۶۰۰

جدول فوق حق بیمه شخص ثالث پایه بدون احتساب مبلغ حوادث راننده (189هزار تومان)، 9% مالیات و نیز بدون سال تخفیف بیان شده است. نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه نرخ‌های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آئین نامه اجرایی فوق و با رعایت بخشنامه‌های بیمه مرکزی ایران است. همچنین شرکت‌های بیمه و نمایندگان آنها موظف هستند تا جدول زیر را در اختیار متقاضیان قراردهند.

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث مطابق با جدول زیر از مجموع حق بیمه پایه، مبلغ حوادث راننده و مالیات بر ارزش افزوده کسر خواهد شد.

تخفیف عدم خسارت

مقدار درصد تخفیف

سال اول

5%

سال دوم

10%

سال سوم

15%

سال چهارم

20%

سال پنجم

25%

سال ششم

30%

سال هفتم

35%

سال هشتم

40%

سال نهم

45%

سال دهم

50%

سال یازدهم

55%

سال دوازدهم

60%

سال سیزدهم

65%

سال چهاردهم

70%

بر اساس مصوبه جدید شورای عالی بیمه درباره نرخ حق بیمه‌های شخص ثالث، بیمه شخص ثالث پراید، پیکان و خودروهای مشابه با یک سال تخفیف یک میلیون و ۵۷۳ هزار تومان، سایر خودروهای ۴ سیلندر (پژو، رنو و …) با تخفیف مشابه یک میلیون و ۸۱۴ هزار تومان و خودروهای شش سیلندر نیز با یک سال تخفیف دو میلیون و ۷۰ هزار تومان تعیین شده است.

حق بیمه ثالث پراید، پیکان و خودروهای مشابه با دو سال تخفیف یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان، سایر خودروهای چهار سیلندر (پژو، رنو و …) با تخفیف مشابه یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان و خودروهای شش سیلندر نیز با دو سال تخفیف یک میلیون و ۹۰۲ هزار تومان محاسبه شده است.

 

 

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها