اخبار و گزارش‌های متعددی در خصوص احتمال استفاده از تکنولوژی قوای محرکه هیدروژنی در بی‌ام‌و X۷ منتشر شده است.

بیشتر
بیشتر