تویوتا برای مراسم تاج‌گذاری امپراتور جدید ژاپن مدل روباز سفارشی از تویوتا سنچری را تولید کرده است.

بیشتر
بیشتر
بیشتر