پدال نیوزک کرایسلر ۳۰۰،خودرویی با چهار در بزرگ است که خریداران می‌توانند موتور V-۶ یا V-۸ را انتخاب کنند.

بیشتر