نمای بیرونی شورولت کوروت Z۰۶ مدل سال ۲۰۲۳ قبل از زمان وعده داده شده، رونمایی شد.

بیشتر