این نسل از تویوتا لندکروز (لندکروزر) در سال 2008 وارد بازار خاورمیانه و نیز بازار ایران شد و عرضه آن تا سال 2013 ادامه…

بیشتر
بیشتر