کالینان یکی از مدل‌هایی است که توقع تولید آن را سال‌ها از رولزرویس داشتیم. به عبارتی بیشترین انتظار که در چند دهه اخیر…

بیشتر
بیشتر