دو غول خودروسازی جهان، فورد و فولکس واگن نخستین محصولات حاصل از همکاری دو شرکت را معرفی کردند.

بیشتر
بیشتر