تیبا 2 به قیمت 44 میلیون و 500 هزار تومان و چانگان به قیمت 130 میلیون تومان معامله شد.

بیشتر
بیشتر