فورد هنوز نامی برای شاسی‌بلند جدیدی که در دست طراحی دارد و رسانه‌ها به آن لقب برونکوی کوچک را داده‌اند انتخاب نکرده،…

بیشتر
بیشتر